Logger Script

ผลลัพธ์การศัลยกรรม การจัดทรงไขมันใต้ตาด้วยวิธียึดติดธรรมชาติ

FRESH เลเซอร์ การจัดทรงไขมันใต้ตาด้วยวิธียึดติดธรรมชาตินั้น?

ไม่ใช่การศัลยกรรมไขมันใต้ตาที่ใช้เวลานานในการฟื้นตัวการศัลยกรรมจัดรูปทรงไขมันใต้ตาด้วยการเลเซอร์ยึดติดแบบธรรมชาติใช้เวลาฟื้นตัวเร็ว และได้ผลลัพธ์แบบธรรมชาติ ซึ่งผ่านประสบการณ์อันมากล้มของทีมแพทย์ FRESH

ลบไขมันจากใต้ตา ทำให้รอยคล้ำใต้ตาลดลง อีกทั้งปลูกถ่ายเพิ่มไขมันในบริเวณที่ต้องการ จึงทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ศัลยกรรมสร้างใบหน้ามีน้ำมีนวล

ที่ใช้ทั้งการปลูกถ่ายเซลล์ไขมันและLifting

- ผลลัพธ์ของการศัลยกรรม จัดทรงไขมันใต้ตายึดติดแบบธรรมชาติ -

บริเวณที่สามารถปลูกถ่ายเซลล์ไขมันขนาดเล็กละเอียด

การศัลยกรรม ปลูกถ่ายไขมันละเอียด FRESH

ผลลัพธ์ของการ ปลูกถ่ายเซลล์ไขมันขนาดละเอียด


รูปก่อนหลัง


การจัดการไขมันใต้ตาเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์