Logger Script

หลังจากศัลยกรรมแล้วสามารถฟ ื้นตัวมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วมาก


การดูแลฟื้นตัว


วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา ระยะห่าง รวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะได้รับการฟื้นตัว ดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ราคาแพง แต่ว่าการดูแลรักษาฟื้นตัวไม่ดีทำให้ผลลัพธ์แย่ลง แม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆ สั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใช้วัสดุเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นจึงสำคัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลังแม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆ สั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใช้วัสดุเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นจึงสำคัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลัง

ลำดับขึ้นตอนการดูแล

หลังจากศัลยกรรม


ลำดับขึ้นตอนการดูแล หลังจากศัลยกรรม!หลังจากศัลยกรรมเสร็จ ต้องดูแลทันที สำคัญที่สุด

การดูแลผิวหลังจากศัลยกรรม


โปรแกรมรักษาผิวหน้าที่ไม่ได้ผ่านการล้างหลังจากศัลยกรรม ทำให้ผิวแตกหรือเป็นรอย


ปกติในการศัลยกรรมนั้นเราฆ่าเชื้อบริเวณด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างจำพวกเบตาดีน นั่นคือสาเหตุที่ผิวได้รับการทำลาย ทำให้แห้ง อีกทั้งเกิดรอยขลุยต่างๆ แต่ก็ห้ามล้างหน้าหรือทาครีมเพราะจะอันตรายต่อรอยแผล ดังนั้นจึงจำเป็นได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รู้ถึงจุดเด่นของลักษณะผิวและแผลต่างๆ FRESH เชี่ยวชาญถึงบริเวณที่รับการศัลยกรรม รวมถึงบริเวณที่ต้องได้รับการดูแลรักษา เราจึงสามารถดูแลผิวทั้งการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมถึงการเพิ่มความชุ่มชิ้น คลีนซิ่ง ให้อย่างปลอดภัยสมกับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การดูแลอาการบวม รอยรู

หลังจากทำศัลยกรรม


การให้ยา หรือฉีดยา รวมถึงโปรแกรมให้คำปรึกษาเพื่อดูแลผิว อาการบวม รอยรูต่างๆ หลังจากศัลยกรรมแล้ว เพื่อให้ผิวกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม และใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น


Lymph Massage บริเวณที่ศัลยกรรม จากนั้นลงยาที่  บริเวณได้รับผลกระทบ


ดูแลให้รอยหรือรูต่างๆ หายไปเร็วที่สุด


ฉีดยาหรือให้ยาเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น


ลดอาหารบวมอย่างรวดเร็วเหมาะกับผู้ที่อยากใช้ชีวิต  แบบปกติได้เร็วขึ้น


ผู้ดูแลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมหน้าอก


กรณีที่อยากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญศัลย

กรรมลำตัว


นวดกระตุ้นการทำงานน้ำเหลืองในระบบไหลเวียนของเรานั้นมีทั้งชั้นของน้ำเหลืองอยู่ ชั้นน้ำเหลืองนั้น คือส่วนที่มีของเสียกักตัวอยู่ เข้าไปสู่ระบบไหลเวียดเลือดไม่ได้ ถ้าเกิดการทำงานของชั้นนี้น้อยลง ก็จะทำให้เกิดอาหารบวมของใบหน้าและลำตัวขึ้นดังนั้น การที่จะทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น จึงต้องนวดคลึง เพื่อให้สารพิษนั้นขับออก ไม่เกิดอาการบวมหรือเป็นรอยรูต่างๆ

แนะนำให้กับบุคคลเหล่านี้!


วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา ระยะห่าง รวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออกไปด้วยดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะได้รับการฟื้นตัวดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น


การดูแล อาการบวม รอยรู


หลังจากศัลยกรรมแล้ว เกิดรอยต่างๆ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันยาก ดังนั้นจึงต้องได้รับการดูแลฟื้นตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


การดูแลด้วยกำลังคนจาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการนวดดูแลเต้านมหลังศัลยกรรม รวมถึงร่างกายในส่วนต่างๆ แก่ผู้ที่ต้องการได้รับการดูแล


การให้ยา


ให้ยาเพื่อลดอาหารบวม

ทำให้เพิ่มสารอาหารได้รวดเร็ว


การดูแลผิว


หลังจากการผ่าตัดแล้ว ไม่สามารถล้างหน้าได้ เลยต้องดูแลผิวที่ถูกทำลายจากผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากศัลยกรรมแล้วสามารถฟ
ื้นตัวมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วมาก

การดูแลฟื้นตัว
วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา
ระยะห่างรวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะ
ได้รับการฟื้นตัวดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น
มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ราคาแพง แต่ว่าการดูแลรักษาฟื้นตัวไม่ดีทำให้ผลลัพธ์แย่ลง
แม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆสั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใช้วัสดุเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นจึงสำ
คัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลังแม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆ สั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใ
ช้วัสดุเข้าไปในร่างกายดังนั้นจึงสำคัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลัง

ลำดับขึ้นตอนการดูแล หลังจากศัลยกรรม


ลำดับขึ้นตอนการดูแล หลังจากศัลยกรรม!

หลังจากศัลยกรรมเสร็จ ต้องดูแลทันที สำคัญที่สุด

การดูแลผิวหลังจากศัลยกรรม


โปรแกรมรักษาผิวหน้าที่ไม่ได้ผ่านการล้างห

ลังจากศัลยกรรม ทำให้ผิวแตกหรือเป็นรอย

ปกติในการศัลยกรรมนั้นเราฆ่าเชื้อบริเวณด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างจำพวกเบตาดีน นั่นคือสาเหตุที่ผิวได้รับการทำลาย ทำให้แห้ง อีกทั้งเกิดรอยขลุยต่างๆ

แต่ก็ห้ามล้างหน้าหรือทาครีมเพราะจะอันตรายต่อรอยแผล ดังนั้นจึงจำเป็นได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รู้ถึงจุดเด่นของลักษณะผิว

และแผลต่างๆ FRESH เชี่ยวชาญถึงบริเวณที่รับการศัลยกรรม รวมถึงบริเวณที่ต้องได้รับการดูแลรักษา

เราจึงสามารถดูแลผิวทั้งการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมถึงการเพิ่มความชุ่มชิ้น คลีนซิ่ง

ให้อย่างปลอดภัยสมกับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การทำความสะอาดเ
ซลล์ผิวที่ตายแล้ว

การทำความสะอาดเ
ซลล์ผิวที่ตายแล้ว

SHEET MASK

SHEET MASK

HEALLITE

HEALLITE

CLIO CELL

CLIO CELL

ALOE CREAM MASK MODELING MASK

การดูแลอาการบวม รอยรู หลังจากทำศัลยกรรม


การให้ยา หรือฉีดยา รวมถึงโปรแกรมให้คำปรึกษาเพื่อดูแลผิว อาการบวม รอยรูต่างๆ

หลังจากศัลยกรรมแล้ว เพื่อให้ผิวกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม และใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

    Lymph Massage บริเวณที่ศัลยกรรม จากนั้นลงยาที่บริเวณได้รับผลกระทบ   

    ดูแลให้รอยหรือรูต่างๆ หายไปเร็วที่สุด  

  ฉีดยาหรือให้ยาเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น  

   ลดอาหารบวมอย่างรวดเร็วเหมาะกับผู้ที่อยากใช้ชีวิตแบบปกติได้เร็วขึ้น  

    ผู้ดูแลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมหน้าอก  

    กรณีที่อยากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมลำตัว   

นวดกระตุ้นการทำงานน้ำเหลืองในระบบไหลเวียนของเรานั้นมีทั้งชั้นของน้ำเหลืองอยู่ ชั้นน้ำเหลืองนั้น คือส่วนที่มีของเสียกักตัวอยู่ เข้าไปสู่ระบบไหลเวียดเลือดไม่ได้ ถ้าเกิด
การทำงานของชั้นนี้น้อยลง ก็จะทำให้เกิดอาหารบวมของใบหน้าและลำตัวขึ้นดังนั้น
การที่จะทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น จึงต้องนวดคลึง เพื่อให้สารพิษนั้นขับออก ไม่เกิดอาการบวมหรือเป็นรอยรูต่างๆ

แนะนำให้กับบุคคลเหล่านี้!


วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา ระยะห่าง รวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออก

ไปด้วยดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะได้รับการฟื้นตัวดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น

การดูแล อาการบวม รอยรู


หลังจากศัลยกรรมแล้ว เกิดรอยต่างๆ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันยาก ดังนั้นจึงต้องได้รับการดูแลฟื้นตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การดูแลด้วยกำลังคนจาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการนวดดูแลเต้านมหลังศัลยกรรม รวมถึงร่างกายในส่วนต่างๆ แก่ผู้ที่ต้องการได้รับการดูแล

การให้ยา


ให้ยาเพื่อลดอาหารบวม

ทำให้เพิ่มสารอาหารได้รวดเร็ว

การดูแลผิว


หลังจากการผ่าตัดแล้ว

ไม่สามารถล้างหน้าได้ เลยต้องดูแลผิวที่ถูกทำลายจากผู้เชี่ยวชาญ


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์