Logger Script

สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม FRESH รูปก่อนหลัง
ศัลยกรรมทรวงอก > การรักษาผลข้างเคียงการฉีดไขมันที่หน้าอกBEFORE & AFTER


ศัลยกรรมทรวงอก
การรักษาผลข้างเคียงการฉีดไขมันที่หน้าอก

การรักษาผลข้างเคียงการฉีดไขมันที่หน้าอก
รักษาหินปูนและถุงน้ำ
ศัลยกรรมหน้าอก

ไขมันที่หน้าอก
การรักษาผลข้างเคียงการฉีด


ไขมันที่หน้าอก
การรักษาผลข้างเคียงการฉีด


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์