Logger Script

Vaudrai การทำศัลยกรรมหน้าอกที่ FRESH นั้น


 ใช้อวัยวะเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องว่างในหน้าอกของลูกค้า, จากนั้นด้านบนก็จะปลูกถ่ายไขมันของตัวลูกค้าเอง 
เป็นการศัลยกรรมที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีหน้าอกแบนหรือเล็กคุณสามารถได้รับทรวงอกที่ใหญ่ตามต้องการ

และมีความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติอีกด้วยสำหรับกรณีที่หน้าอกแบนราบไม่มีความนุ่มนิ่มเลยนั้น

สามารถใช้อวัยวะเทียมไดซึ่งเป็นอวัยวะเทียมที่มีลักษณะพิเศษที่มีน้ำหนักและความนุ่มนิ่มเหมื

อนธรรมชาติการศัลยกรรมทรวงอก Vaudrai นั้นก็เลยสร้างวอลุ่มที่ใหญ่ และความนุ่มนิ่มได้ด้วย


 • POINT 1
  วอลุ่มที่สมบูรณ์แบบ
  สร้างทรวงอกที่สมบูรณ์แบบแ
  ละเป็นธรรมชาติด้วยการนำใช้อวัย
  วะเทียมที่มีรูปร่างเข้ากับตัวลู
  กค้าเองรวมถึงการปลูกถ่
  ายไขมันเพิ่มเติม
 • POINT 2
  สัมผัสที่นุ่มนิ่ม
  ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์
  ไขมันของตัวเองจะไม่มีการร
  ะคายของสิ่งแปลกปลอม
  และทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มนิ่มมีข
  นาดใหญ่เป็นธรรมชาติ
 • POINT 3
  กระดูกทรวงอก
  ที่เป็นธรรมชาต

  สร้างเส้นทรงของทรวงอกที่เป็นธรรม
  ชาติด้วยการปลูกถ่ายไขมันบริเว
  ณกระดูกทรวงอกและเพิ่ม
  ขนาดอกด้วยการใช้อวั
  ยวะเทียม
 • POINT 4
  ไซส์ที่ปรับให้เข้า
  สามารถเลือกไซส์ที่ต้อ
  งการได้โดยใช้การปลูกถ่าย
  ไขมันของตัวเอง
  ไม่ต้องใช้อวัยวะเที
  ยมขนาดใหญ่เกินค
  วามจำเป็น


FRESH การปลูกถ่ายเซลล์ไขมัน PRP

เพื่อการปลูกถ่ายที่สูงขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดูดไขมัน


ใช้สเปรย์น้ำแล้วแยกไขมันออกมาจากนั้นดูดเก็บไขมันโดยไม่ทำลายแม้แต่นิดเดียวด้วยพลังกดดัน

กรอกไขมันสองชั้น


กรอกไขมันที่เก็บมาได้โดยใช้เครื่อง Ripocollector (เครื่องกรอกไขมันอัตโนมัติ) เพื่อแยกไขมันสดและละเอียดออกมา

สกัดไขมันบริสุทธิ์


เซลล์ไขมันที่แข็งแรงผ่าน

การฟิลเตอร์

การปลูกถ่ายไขมัน


ใช้เทคนิค MESH ของ FRESH ในการปลูกถ่ายไขมันผ่านสู่ชั้นกล้ามเนื้อ ชั้นไขมัน จนถึงชั้นผิวหนัง “ปลูกถ่ายสู่ทุกชั้นในจำนวนเท่าๆกันทีละนิด”

ลำดับขั้นตอน Vaudrai การทำศัลยกรรมหน้าอก เริ่มจากการรับคำปรึกษาแบบรายบุคคล (1:1)

ทางแพทย์จะทำการเช็คบริเวณที่ลูกค้าอยากพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้ทรวงอกที่เป็นธรรมชาติและวอลุ่มที่น่ามองมากขึ้น

เก็บไขมัน


ก่อนอื่นเริ่มจากการเก็บไขมันบริเวณ

หน้าท้องและต้นขาด้วยท่อแคนูล่าดูดไขมัน

สกัดด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง


แยกสกัดความชื้นและไขมันโดย

ใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อให้ได้เซลล์

ไขมันที่ดีที่สุด

ปลูกถ่ายในระบบทรวงอก


ปลูกถ่ายไขมันบริสุทธิ์ที่เก็บสกัดมาแ

ล้วลงบริเวณเหนือกล้ามเนื้อทรวงอก

กล้ามเนื้อทรวงอกลอก


ผ่าตัดจักกะแร้ / ใต้ทรวงอก เพื่อนำ

อวัยวะเทียมเข้าไปในบริเวณช่องว่าง

ทำให้กล้ามเนื้อลอกตัว

นำเข้าอวัยวะเทียม


นำเข้าอวัยวะเทียมที่เหมาะสมกับลูก

ค้าแต่ละบุคคลผ่านทางจักกะแ

ร้หรือใต้ทรวงอก

เก็บรอยบริเวณศัลยกรรมให้เรียบร้อย


ใช้เทคนิค Heallite เพื่อทำให้ผิวสม

านเรียบด้วยกัน ทำให้รูหรือกา

รบวดนั้นหายเร็วดีขึ้น


ไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีที่สุดเสมอแต่ว่า

ที่ FRESH นั้น สามารถตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละบริเวณและ

สามารถรักษาลูกค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลังจากการผ่าตัดใต้จักกะแร้ / บริเวณผ่าตัด

ถ้าเลือกที่จะผ่าตัดบริเวณใต้จักกะแร้, เพราะเป็นเนื้อเยื่อจึงมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้หน้าอกเต่งตึงน้อยลง, แต่จะเกิดรอยน้อยลงเพราะรอยย่นบริเวณจักกะแร้มีลึก ยิ่งไปกว่านั้น เป็นบริเวณที่ไม่มีระบบเส้นใย จึงทำให้เกิดอาหารติดเชื้อได้น้อยลงมาก

Before/After ผ่าตัดใต้เส้นทรวงอก

ถ้าเลือกที่จะผ่าตัดบริเวณใต้เส้นทรวงอก, สามารถได้รับขนาดที่ใหญ่และการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น, อาจจะยากในการแยกแยะเพื่อเช็ครอยเพราะต้องยกทรวงอกขึ้น

บริเวณที่จะผ่าตัดที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด


อย่างที่กล่าวไปแล้วคือทุกวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุด 

 จึงควรจะได้รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะทำให้เข้าใจสถานการณ์และ 
เพราเหตุนี้เอง  สามารถเลือกวิธีและบริเวณศัลยกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้าที่สุด 
หากคุณมาที่ FRESH คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจ


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์