Logger Script

Vaudrai การทำศัลยกรรมหน้าอกที่ FRESH นั้น


 ใช้อวัยวะเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องว่างในหน้าอกของลูกค้า, จากนั้นด้านบนก็จะปลูกถ่ายไขมันของตัวลูกค้าเอง 
เป็นการศัลยกรรมที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีหน้าอกแบนหรือเล็กคุณสามารถได้รับทรวงอกที่ใหญ่ตามต้องการ

และมีความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติอีกด้วยสำหรับกรณีที่หน้าอกแบนราบไม่มีความนุ่มนิ่มเลยนั้น

สามารถใช้อวัยวะเทียมไดซึ่งเป็นอวัยวะเทียมที่มีลักษณะพิเศษที่มีน้ำหนักและความนุ่มนิ่มเหมื

อนธรรมชาติการศัลยกรรมทรวงอก Vaudrai นั้นก็เลยสร้างวอลุ่มที่ใหญ่ และความนุ่มนิ่มได้ด้วย