Logger Script

 การประสานระหว่างประสบการณือันยาวนานและทักษะอันเป็นเลิศ 

การเกิดหินปูน/ถุงน้ำ
การรักษาอาการข้างเคียงFRESH การรักษาหินปูน
กำจัดหินปูและรักษาค
วามมีน้ำมีนวลไว้เสมอ

 หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันแล้ว ถ้าเกิดสัมผัสแล้วพบว่ามีลักษณะ 
 แข็งราวกับเมล็ดถั่วเกิดขึ้น จะเรียกได้ว่าคือ อาการก่อตัวของหินปูน 

หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันบริเวณใบหน้าหรือทรวงอกแล้ว อาจเกิดลักษณะแข็งราวกับเมล็ดถั่ว หรือบางครั้งอาจจะใหญ่กว่านั้น
แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช้เพียงการก่อตัวของหินปูน แต่หมายถึงการฉีดไขมันที่มากเกินไป
ซึ่งจะทำให้เจริญเติบโตไม่ได้ หรือเซลล์ไขมันละลายไปเสีย ทำให้เกิดอาหารถุงน้ำเกิดขึ้นในทางการแพทย์นั้นการก่อตัวของหินปูสามารถพบเจอเป็นรอยแผลสีขาวๆได้ผ่านทางการเอ็กซเรย์รอยแผลนั้นมีลักษณะแข็งและพบเห็น calcification

ในกรณีที่ฉีดไขมันเยอะเกิน ทำให้จับตัวเป็นก้อน

การจับตัวเป็นก้อนนั้นเกิดจากการที่ฉีดไขมันเยอะเกินในครั้งเดียว ทำให้อนุภาพไขมันที่ปลูกถ่ายนั้นใหญ่เกิน,

และการดูแลที่ไม่ถูกต้องทำให้จับตัวมากขึ้น ผู้ป่วยจึงควรระมัดระวังด้วยตัวเองด้วย

หลังจากการรักษาถุงน้ำที่เกิดจากการฉีดไขมันมากเกินไป

เมื่อเวลาผ่านไปก็จะหายดีด้วยตัวเอง, แต่ถ้าเกิดไม่หายไปตามธรรมชาติอาจจะทำให้อักเสบและเกิดปัญหาได้

การรักษาหินปูนด้วยอุลตร้าซาวน์

มีหลายโรงพยาบาลที่รักษาหินปูนแข็ง, แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการรักษาอย่างมืออาชีพ

การรักษาด้วยอุลตร้าซาวน์ เป็นการรักษาอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งต่างจากการเอาหินปูนออกโดยทั่วไป

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดถุงน้ำขึ้นได้ ดังนั้นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม


FRESH การรักษาอาการข้างเคียงอย่างหินปูนและถุงน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขมันที่ทำให้หน้าเด็กลงอย่างน่าตกใจ
สาเหตุของถุงน้ำ

ไขมันที่ดูดมาเพื่อปลูกถ่ายนั้น

ต้องถูกปลูกถ่ายด้วยปริมาณเล็กน้อยอย่างเท่าๆกัน

ทั้งในชั้นไขมันและชั้นกล้ามเนื้อ จึงทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น

แต่ถ้าเกิดฉีดเซลล์ไขมันเยอะเกินไปสักนิด จะทำให้ไม่กระจายทั่วระบบ

อย่างเท่ากันและทั่วถึง ทำให้จับตัวเป็นก้อน
มีกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจระบบและขาดความเชี่ยวชาญทางแพทย
์จึงฉีดเข้าเยอะเกินไป หรือว่าทำตามความถึงพอใจ ก็จะเกิดเหตุเช่นนี้

วิธีการฉีดไขมันปลูกถ่ายของ FRESH
เราฉีดเข้าโดยใช้วิธีผ่านทุกชั้นในปริมาณเล็กน้อยที่เท่ากันทั้งชั้นไขมันและชั้นกล้ามเนื้อ

กรณีฉีดบริเวณพิเศษเยอะมากเกิน

ถ้าจับตัวเป็นก้อน ก็จะทำให้เกิดอาการข้างเ

คียงเพราะการฉีดเข้าเยอะเกิน

หลังจากการฉีดเข้าเยอะเกิน
เซลล์จะเริ่มเจริญเติบโตภายในร่างกายเราทำให้เกิดลักษณะแข็งตัว
การผ่าตัดปลูกถ่ายไขมัน


ต้องให้เลือดไหลเวียนอย่างสมดุล
การปลูกถ่ายเซลล์ไขมันจึงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
แต่ถ้าเกิดกรณีฉีดไขมันเยอะเกิน
จะทำให้การไหลเวียนเลือดติดขัด, แล้วกลายเป็นเนื้อร้ายได้


FRESH การรักษาอาการข้างเคียงอย่างหินปูนและถุงน้ำ

ถ้าอย่างนั้นแล้ว การเกิดถุงน้ำมันหลังจากปลูกถ่ายไขมันนั้นอันตรายไหม?

ปกติแล้วแค่เพียง 1-2 ถุงก็ทำให้น่าเป็นห่วง

หลังจากการอุลตร้าซาวน์จะพบว่าขนาดส่วนใหญ่ (บนใบหน้า) จะอยู่ที่ 0.5-1.1มิลลิเมตร

ซึ่งเป็นขนาดเล็ก ส่วนการปลูกถ่ายไขมันอาจมีขนาดถึง 0.5-3เซนติเมตร

ขนาดเล็กนั้นจะหายไปตามธรรมชาติและไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆ,
ในกรณีขนาดใหญ่นั้นจะต้องการรักษาเอาออก

ตามปกติแล้วจะได้รับการฉีดลดอาหารติดเชื้อ
  ถุงไขมันจะทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อนั้นก่อกวนเซลล์ไขมันที่ตายแล้ว ทำให้เกิดเป็นถุงน้ำมันและมีความแข็ง, 
แต่มีกรณีที่หายโดยธรรมชาติ หรือกรณีที่เกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำๆ ด้วยเช่นกัน

สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงามปลูกถ่ายไขมัน


มีโรงพยาบาลที่ปลูกถ่ายไขมันอยู่เยอะมาก
แต่ก็ในบรรดาโรงพยาบาลมากนั้น

 นั้น มีน้อยนักที่จะรักษาอาการก่อตัวของหินปูนที่แข็ง, 
 และแพทย์ที่จะรักษาโดยผ่านการดูด้วยอุลตร้าซาวน์น้อยนัก  วิธีการรักษา การก่อตัวของหินปูน
หลังจากการปลูกถ่ายไขมัน เมื่อเกิดถุงน้ำหรือหินปูน
สามารถเช็คอาการได้ที่คลินิกทรวงอกแล้วรับการรักษา

ถ้ามีถุงน้ำหลายอัน ขนาดใหญ่ จะต้องรักษาด้วย

Mammotome หรือ ดูดผ่านวิธีอุลตร้าซาวน์


 ทางเรานั้นไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญทางการศัลยกรรมไขมัน, แต่เราคำนึงถึงอาการข้างเ 
 คียงที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดอีกด้วย เราจะทำการวิจัยถึงวิธีรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม