Logger Script

 การประสานระหว่างประสบการณือันยาวนานและทักษะอันเป็นเลิศ 

การเกิดหินปูน/ถุงน้ำ
การรักษาอาการข้างเคียงFRESH การรักษาหินปูน
กำจัดหินปูและรักษาค
วามมีน้ำมีนวลไว้เสมอ

 หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันแล้ว ถ้าเกิดสัมผัสแล้วพบว่ามีลักษณะ 
 แข็งราวกับเมล็ดถั่วเกิดขึ้น จะเรียกได้ว่าคือ อาการก่อตัวของหินปูน 

หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันบริเวณใบหน้าหรือทรวงอกแล้ว อาจเกิดลักษณะแข็งราวกับเมล็ดถั่ว หรือบางครั้งอาจจะใหญ่กว่านั้น
แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช้เพียงการก่อตัวของหินปูน แต่หมายถึงการฉีดไขมันที่มากเกินไป
ซึ่งจะทำให้เจริญเติบโตไม่ได้ หรือเซลล์ไขมันละลายไปเสีย ทำให้เกิดอาหารถุงน้ำเกิดขึ้นในทางการแพทย์นั้นการก่อตัวของหินปูสามารถพบเจอเป็นรอยแผลสีขาวๆได้ผ่านทางการเอ็กซเรย์รอยแผลนั้นมีลักษณะแข็งและพบเห็น calcification

ในกรณีที่ฉีดไขมันเยอะเกิน ทำให้จับตัวเป็นก้อน

การจับตัวเป็นก้อนนั้นเกิดจากการที่ฉีดไขมันเยอะเกินในครั้งเดียว ทำให้อนุภาพไขมันที่ปลูกถ่ายนั้นใหญ่เกิน,

และการดูแลที่ไม่ถูกต้องทำให้จับตัวมากขึ้น ผู้ป่วยจึงควรระมัดระวังด้วยตัวเองด้วย

หลังจากการรักษาถุงน้ำที่เกิดจากการฉีดไขมันมากเกินไป

เมื่อเวลาผ่านไปก็จะหายดีด้วยตัวเอง, แต่ถ้าเกิดไม่หายไปตามธรรมชาติอาจจะทำให้อักเสบและเกิดปัญหาได้