Logger Script

 การประสานระหว่างประสบการณือันยาวนานและทักษะอันเป็นเลิศ 

การเกิดหินปูน/ถุงน้ำ
การรักษาอาการ

ข้างเคียงFRESH การรักษาหินปูน
ที่กำจัดหินปูและรักษา

ความมีน้ำมีนวลไว้เสมอ

 หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันแล้ว ถ้าเกิดสัมผัสแล้วพบว่ามีลักษณะ
 แข็งราวกับเมล็ดถั่วเกิดขึ้น จะเรียกได้ว่าคือ อาการก่อตัวของหินปูน 


หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันบริเวณใบหน้าหรือทรวงอกแล้ว อาจเกิดลักษณะแข็งราวกับเมล็ดถั่ว 

หรือบางครั้งอาจจะใหญ่กว่านั้นแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช้เพียงการก่อตัวของหินปูน

 แต่หมายถึงการฉีดไขมันที่มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เจริญเติบโตไม่ได้ หรือเซลล์ไขมันละลายไปเสีย ทำให้เกิดอาหารถุงน้ำเกิดขึ้นในทางการแพทย์นั้นการก่อตัวของหินปูสามารถพบเจอเ

ป็นรอยแผลสีขาวๆได้ผ่านทางการเอ็กซเรย์

รอยแผลนั้นมีลักษณะแข็งและพบเห็น calcification

ในกรณีที่ฉีดไขมันเยอะเกิน ทำให้จับตัวเป็นก้อน

การจับตัวเป็นก้อนนั้นเกิดจากการที่ฉีดไขมันเยอะเกินในครั้งเดียว ทำให้อนุภาพไขมันที่ปลูกถ่ายนั้นใหญ่เกิน,

และการดูแลที่ไม่ถูกต้องทำให้จับตัวมากขึ้น ผู้ป่วยจึงควรระมัดระวังด้วยตัวเองด้วย

หลังจากการรักษาถุงน้ำที่เกิดจากการฉีดไขมันมากเกินไป

เมื่อเวลาผ่านไปก็จะหายดีด้วยตัวเอง, แต่ถ้าเกิดไม่หายไปตามธรรมชาติอาจจะทำให้อักเสบและเกิดปัญหาได้

การรักษาหินปูนด้วยอุลตร้าซาวน์

มีหลายโรงพยาบาลที่รักษาหินปูนแข็ง, แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการรักษาอย่างมืออาชีพ

การรักษาด้วยอุลตร้าซาวน์ เป็นการรักษาอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งต่างจากการเอาหินปูนออกโดยทั่ว

ไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดถุงน้ำขึ้นได้ ดังนั้นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม


FRESH การรักษาอาการข้างเคียงอย่างหินปูนและถุงน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขมันที่ทำให้หน้าเด็กลงอย่างน่าตกใจ
สาเหตุของถุงน้ำ

ไขมันที่ดูดมาเพื่อปลูกถ่ายนั้น

ต้องถูกปลูกถ่ายด้วยปริมาณเล็กน้อยอย่างเท่าๆกัน

ทั้งในชั้นไขมันและชั้นกล้ามเนื้อ จึงทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น


แต่ถ้าเกิดฉีดเซลล์ไขมันเยอะเกินไปสักนิด

จะทำให้ไม่กระจายทั่วระบบอย่างเท่ากันและทั่วถึง ทำให้จับตัวเป็นก้อน

มีกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจระบบและขาดความเชี่ยวชาญทางแพทย์จึงฉีดเข้าเยอะเกินไป หรือว่าทำตามความถึงพอใจ ก็จะเกิดเหตุเช่นนี้

วิธีการฉีดไขมันป

ลูกถ่ายของ FRESH
เราฉีดเข้าโดยใช้วิธีผ่านทุกชั้นในปริมาณเล็กน้อยที่เท่ากัน ทั้งชั้นไขมันและชั้นกล้ามเนื้อ

กรณีฉีดบริเวณพิเ

ศษเยอะมากเกิน
ถ้าจับตัวเป็นก้อน ก็จะทำให้เกิดอาการข้างเ

คียงเพราะการฉีดเข้าเยอะเกิน

หลังจากการฉี

ดเข้าเยอะเกิน
เซลล์จะเริ่มเจริญเติบโตภายในร่าง

กายเรา ทำให้เกิดลักษณะแข็งตัว
การผ่าตัดปลูกถ่ายไขมัน


ต้องให้เลือดไหลเวียนอย่างสมดุล
การปลูกถ่ายเซลล์ไขมันจึงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
แต่ถ้าเกิดกรณีฉีดไขมันเยอะเกิน จะทำให้การไหลเวียนเลือดติดขัด,
แล้วกลายเป็นเนื้อร้ายได


FRESH การรักษาอาการข้างเคียงอย่างหินปูนและถุงน้ำ

ถ้าอย่างนั้นแล้ว การเกิดถุงน้ำมันหลังจากปลูกถ่ายไขมันนั้นอันตรายไหม?

ปกติแล้วแค่เพียง 1-2 ถุงก็ทำให้น่าเป็นห่วง

หลังจากการอุลตร้าซาวน์จะพบว่าขนาดส่วนใหญ่ (บนใบหน้า) จะอยู่ที่ 0.5-1.1มิลลิเมตร

ซึ่งเป็นขนาดเล็ก ส่วนการปลูกถ่ายไขมันอาจมีขนาดถึง 0.5-3เซนติเมตร

ขนาดเล็กนั้นจะหายไปตามธรรมชาติและไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆ,
ในกรณีขนาดใหญ่นั้นจะต้องการรักษาเอาออก

ตามปกติแล้วจะได้รับการฉีดลดอาหารติดเชื้อ
  ถุงไขมันจะทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อนั้นก่อกวนเซลล์ไขมันที่ตายแล้ว ทำให้เกิดเป็นถุงน้ำมันและมีความแข็ง, 
แต่มีกรณีที่หายโดยธรรมชาติ หรือกรณีที่เกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำๆ ด้วยเช่นกัน

สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงามปลูกถ่ายไขมัน


มีโรงพยาบาลที่ปลูกถ่ายไขมันอยู่เยอะมาก
แต่ก็ในบรรดาโรงพยาบาลมากนั้น

  มีน้อยนักที่จะรักษาอาการก่อตัวของหินปูนที่แข็ง, 

 และแพทย์ที่จะรักษาโดยผ่านการดูด้วยอุลตร้าซาวน์น้อยนัก วิธีการรักษา การก่อตัวของหินปูน
หลังจากการปลูกถ่ายไขมัน เมื่อเกิดถุงน้ำหรือหินปูน สามารถเช็คอาการ

ได้ที่คลินิกทรวงอกแล้วรับการรักษา ถ้ามีถุงน้ำหลายอัน ขนาดใหญ่

จะต้องรักษาด้วย Mammotome หรือ ดูดผ่านวิธีอุลตร้าซาวน์


 ทางเรานั้นไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญทางการศัลยกรรมไขมัน, แต่เราคำนึงถึงอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นห 
 ลังจากการผ่าตัดอีกด้วย เราจะทำการวิจัยถึงวิธีรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

กรณีที่ไขมันจับก้อนเพราะฉีดเยอะมากเกิน
การจับตัวเป็นก้อนนั้นเกิดจากการที่ฉีดไขมันเยอะเกินในครั้งเดียว ทำให้อนุภาพไขมันที่ปลูกถ่ายนั้น

ใหญ่เกิน, และการดูแลที่ไม่ถูกต้องทำให้จับตัวมากขึ้น ผู้ป่วยจึงควรระมัดระวังด้วยตัวเองด้วย


MOMMOTOME

วิธีการศัลยกรรม Mammotome

เป็นวิธีการตรวจรักษาโดยใช้เครื่องดูดที่มีเข็มขนาดบางเฉียบในการตัดผ่านในระบบทรวงอก

การใช้เข็มในการตรวจสอบระบบทรวงอก ได้รับการใช้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมในการใช้เทคนิคมาโมโทมซึ่ง

ใช้กำจัดก้อนเนื้อในทรวงอกข้อดีของมันคือใช้อย่างกว้างขวางในศาสตร์เพื่อความงามเพราะทำให้เกิดรอยเล็กน้อยขนาด

5-7มิลลิเมตรเท่านั้น อีกทั้งเอาไว้ใช้กำจัดก้อนที่เกิดขึ้นต่างๆเมื่อเทียบกับการใช้ปืนตัดชิ้นเนื้อแล้ว จะได้ปริมาณมากกว่า

อีกทั้งขนาดรอยโรคก็เล็กกว่าและใช้กับบริเวณที่เกิดรอยอื่นๆ เช่น ภายในหลอดเหลือ ที่อาจเกิดการก่อหินปูนเป็นหย่อมๆ อีกด้วย


Ultrasound - induced aspiration

วิธีการผ่าตัดดูดซึมด้วยอุลตร้าซาวน์

FRESH ใช้อุลตร้าซาวน์คุณภาพดีในการตรวจหาถุงน้ำมันขนาดเล็กแม้เพียง 0.1 มิลลิเมตร แล้วสามารถกำจัดได้

ถุงน้ำมันขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วสามารถดูดให้หายไปได้

หลังจากตรวจพบรอยถุงโดยใช้อุลตร้าซาวน์แล้ว

เราจะฉีดยา

เช็คปริมาณยาที่จะฉีดรวมถึงทิศทาง

และตำแหน่งที่ฉีดยา ผ่านทางอุลตร้าซาวน์

เมื่อดูดซึม, เราจะลบไขมันส่วนเกินที่ตายแล้วในระบบไขมัน มากกว่าการระงับอาการปวด เพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่า

ใช้เครื่องมือตรวจด้วยอุลตร้าซาวน์ใหม่ล่าสุด!

(เครื่องอุลตร้าซาวน์ระดับพรีเมียมของ SAMSUNG)

เครื่องอุลตร้าซาวน์ระดับพรีเมียมของ SAMSUNG – H60

เครื่องมือจากบริษัทITชั้นนำอย่าง SAMSUNG ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยสามารถตรวจเช็คผ่านผิว

ได้โดยไม่ต้องกังวลถึงการรบกวนของรังสี FRESH ใช้เครื่องมือพรีเมียมของ

SAMSUNG ทำให้ตรวจพบหินปูนใต้ผิวได้, และที่สำคัญคือเครื่องมือนี้

เน้นฟังก์ชั่น Needle Mate ซึ่งช่วยให้เข็มตรวจชิ้นเนื้อส่องหาได้ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลดีแก่การรักษาหินปูนได้ดีมาก

Digital TGC preset

ตามปกติแล้วเครื่องทั่วไปจะตรวจหายากเนื่องจากความหนาบวมจะทำให้รังสีอุลตร้าซาวน์ค้นไปไม่ถึง

แต่ว่า H60 มีฟังก์ชั่นที่ดีกว่าด้วย TGC ซึ่งรักษาระดับการเจาะค้น

Needle Mate

Needle Mate ช่วยให้เข็มรักษาเนื้องอกสามารถเจาะหาบริเวณ

ได้ชัดเจนขึ้นผ่านกล้องฉายภาพอุตร้าซาวน์

Panoramic

เป็นฟังก์ชันที่ใช้การฉายอุลตร้าซาวน์เพื่อ

ได้มุมภาพที่กว้างชัดเจนด้วยการใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยคุณภาพเยี่ยม และการรักษาที่แม่นยำ

ไม่เพียงแต่การผ่าตัดไขมัน

แต่เราเป็นโรงพยาบาลที่ยึดถือหลักของ

100% ให้แก่ลูกค้า และเตรียมพร้อมกา

รรักษาอาการข้างเคียงต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆ อีกด้วย


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์