Logger Script

 การผสมผสานระหว่างประสบการณ์และความสามารถอันมากล้น 

การรักษาหินปูนFRESH การรักษาหินปูน

ที่ลดการก่อตัวของหินปู

นและคงไว้ซึ่งความเต่งตึง

 หลังจากปลูกถ่ายไขมันแล้ว จะเกิดเป็นอาการแข็งขนาดเมล็ดถั่ว 

 พอไปเช็คที่โรงพยาบาลจะเรียกว่า การก่อตัวของหินปูน 
หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันบริเวณใบหน้าหรือทรวงอกแล้ว อาจเกิดลักษณะแข็งราวกับเมล็ดถั่ว

หรือบางครั้งอาจจะใหญ่กว่านั้น แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช้เพียงการก่อตัวของหินปูน แต่หมายถึงการฉีดไขมันที่มากเกินไป

ซึ่งจะทำให้เจริญเติบโตไม่ได้ หรือเซลล์ไขมันละลายไปเสีย ทำให้เกิดอาหารถุงน้ำเกิดขึ้นในทางการแพทย์นั้นการก่อตัวของหินปู

สามารถพบเจอเป็นรอยแผลสีขาวๆได้ผ่านทางการเอ็กซเรย์

รอยแผลนั้นมีลักษณะแข็งและพบเห็น calcification

ในกรณีที่ฉีดไขมันเยอะเกิน ทำให้จับตัวเป็นก้อน

การจับตัวเป็นก้อนนั้นเกิดจากการที่ฉีดไขมันเยอะเกินในครั้งเดียว ทำให้อนุภาพไขมันที่ปลูกถ่ายนั้นใหญ่เกิน,

และการดูแลที่ไม่ถูกต้องทำให้จับตัวมากขึ้น ผู้ป่วยจึงควรระมัดระวังด้วยตัวเองด้วย