Logger Script

 การผสมผสานระหว่างประสบการณ์และความสามารถอันมากล้น 

การรักษาหินปูนFRESH การรักษาหินปูน

ที่ลดการก่อตัวของหินปู

นและคงไว้ซึ่งความเต่งตึง

 หลังจากปลูกถ่ายไขมันแล้ว จะเกิดเป็นอาการแข็งขนาดเมล็ดถั่ว 

 พอไปเช็คที่โรงพยาบาลจะเรียกว่า การก่อตัวของหินปูน 
หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันบริเวณใบหน้าหรือทรวงอกแล้ว อาจเกิดลักษณะแข็งราวกับเมล็ดถั่ว

หรือบางครั้งอาจจะใหญ่กว่านั้น แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช้เพียงการก่อตัวของหินปูน แต่หมายถึงการฉีดไขมันที่มากเกินไป

ซึ่งจะทำให้เจริญเติบโตไม่ได้ หรือเซลล์ไขมันละลายไปเสีย ทำให้เกิดอาหารถุงน้ำเกิดขึ้นในทางการแพทย์นั้นการก่อตัวของหินปู

สามารถพบเจอเป็นรอยแผลสีขาวๆได้ผ่านทางการเอ็กซเรย์

รอยแผลนั้นมีลักษณะแข็งและพบเห็น calcification

ในกรณีที่ฉีดไขมันเยอะเกิน ทำให้จับตัวเป็นก้อน

การจับตัวเป็นก้อนนั้นเกิดจากการที่ฉีดไขมันเยอะเกินในครั้งเดียว ทำให้อนุภาพไขมันที่ปลูกถ่ายนั้นใหญ่เกิน,

และการดูแลที่ไม่ถูกต้องทำให้จับตัวมากขึ้น ผู้ป่วยจึงควรระมัดระวังด้วยตัวเองด้วย

หลังจากการรักษาถุงน้ำที่เกิดจากการฉีดไขมันมากเกินไป

เมื่อเวลาผ่านไปก็จะหายดีด้วยตัวเอง, แต่ถ้าเกิดไม่หายไปตามธรรมชาติอาจจะทำให้อักเสบและเกิดปัญหาได

การรักษาหินปูนด้วยอุลตร้าซาวน์

มีหลายโรงพยาบาลที่รักษาหินปูนแข็ง, แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการรักษาอย่างมืออาชีพ

การรักษาด้วยอุลตร้าซาวน์ เป็นการรักษาอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งต่างจากการเอาหินปูนออกโดยทั่วไป

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดถุงน้ำขึ้นได้ ดังนั้นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม


FRESHการรักษาหินปูน

ผลที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขมันที่ทำ

ให้หน้าเด็กลงอย่างน่าตกใจ
สาเหตุของถุงน้ำไขมัน

ไขมันที่ดูดมาเพื่อปลูกถ่ายนั้น

ต้องถูกปลูกถ่ายด้วยปริมาณเล็กน้อยอย่างเท่าๆกัน

ทั้งในชั้นไขมันและชั้นกล้ามเนื้อ จึงทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น
แต่ถ้าเกิดฉีดเซลล์ไขมันเยอะเกินไปสักนิด จะทำให้ไม่กระจายทั่วระบบอย่างเท่ากันและทั่วถึง

ทำให้จับตัวเป็นก้อน มีกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจระบบและขาดความเช ี่ยวชาญทางแพทย์จึงฉีดเข้าเยอะเกินไป หร ือว่าทำตามความถึงพอใจ ก็จะเกิดเหตุเช่นนี้

วิธีการฉีดไขมันปลูกถ่ายของ FRESH
เราฉีดเข้าโดยใช้วิธีผ่านทุกชั้นในปริมาณเล็กน้อยที่เท่ากัน ทั้งชั้นไขมันและชั้นกล้ามเนื้อ

กรณีฉีดบริเวณพิเศษเยอะมากเกิน

ถ้าจับตัวเป็นก้อน ก็จะทำให้เกิดอาการข้า

งเคียงเพราะการฉีดเข้าเยอะเกิน

หลังจากการฉีดเข้าเยอะเกิน
เซลล์จะเริ่มเจริญเติบโตภายในร่างกายเรา

ทำให้เกิดลักษณะแข็งตัว
การผ่าตัดปลูกถ่ายไขมัน


ต้องให้เลือดไหลเวียนอย่างสมดุล
การปลูกถ่ายเซลล์ไขมันจึงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
แต่ถ้าเกิดกรณีฉีดไขมันเยอะเกิน จะทำให้การไหลเวียนเลือดติดขัด,แล้วกลายเป็นเนื้อร้ายได


FRESHการรักษาหินปูน

ถ้าอย่างนั้นแล้ว การเกิดถุงน้ำมันหลังจากปลูกถ่ายไขมันนั้นอันตรายไหม?

ปกติแล้วแค่เพียง 1-2 ถุงก็ทำให้น่าเป็นห่วง

หลังจากการอุลตร้าซาวน์จะพบว่าขนาดส่วนใหญ่ (บนใบหน้า) จะอยู่ที่ 0.5-1.1มิลลิเมตร

ซึ่งเป็นขนาดเล็ก ส่วนการปลูกถ่ายไขมันอาจมีขนาดถึง 0.5-3เซนติเมตร