Logger Script

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story


ฉัน
จะได้รับการผ่าตัด
แบบไหนเหรอค่ะ?

 SOLUTIONของ ดร.ฮง! 

ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อบริเวณริ้วรอยที่ร่องแก้ม 

Diamond Line การปลูกถ่ายไขมันบนใบหน้า 

เปิดตาโต แบบ Dual 

ศัลยกรรมตาแบบ 678 

จมูกมาตรฐาน