Logger Script

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story

ฉัน...
ควรทำการผ่าตัด
แบบไหนเหรอค่ะ?

 SOLUTIONของ ดร.ฮง! 

ดูดไขมัน ปรับรูปหน้า (แก้ม,กรอบหน้า) 

ยกกระชับใบหน้า 

จัดเรียงไขมันใหม่ (โหนกแก้ม, คาง) 

จัดเรียงไขมันใต้ตา 

※ผู้อำนวยการฮงให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง