Logger Script

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story

ฉัน...
ควรทำการผ่าตัด
แบบไหนเหรอค่ะ?

 SOLUTIONของ ดร.ฮง! 

ดูดไขมัน ปรับรูปหน้า(แก้ม) 

ฉีดไขมันหน้า(ทั่วหน้า) 

ลีฟติ้งยกกระชับ 

จัดเรียงไขมันใต้ตา 

※ผู้อำนวยการฮงให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง