Logger Script

ข่าวเกี่ยวกับFresh[ประเด็น] มีการแพร่ภาพผู้อำนวยการ ฮงจงฮยอน จากแผนกศัลยกรรมคลิน

 

 

 


  

 

ในการออกอากาศแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับฟิลเลอร์บริเวณจมูก ใต้ตา ร่องแก้มและคาง

ยังตอบคำถามในแบบเรียลไทม์ในหน้าต่างแชทที่ปรากฏขึ้นในห้องส่งที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

มีผู้ชม 6601 คนในภาพถ่ายแบบเรียลไทม์.!!

เมื่อสิ้นสุดการออกอากาศมีผู้ชมกว่า 7,000 คน และการออกอากาศเสร็จสิ้นแล้ว ^^

 


 

 

เช่นนี้แล้วชาวจีนจึงเกิดความสงสัยเกี่ยวกับผู้อำนวยการฮงจงฮยอนและ

ได้สื่อสารกันแบบเรียลไทม์และต้องขอขอบคุณ

เป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ Fresh มากขึ้น

 

 


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์