Logger Script

เหมือนกับหน้าอกของตัวเองจริงๆ

ไม่ใช่ของเทียม
การปลู กถ่ายเซลล์ไขมันทรวงอก
 

โดยการใช้ไขมันที่ตัวเองไม่ต้องการในบริเวณต้นขาหรือหน้าท้อง มาปลูกถ่ายเพื่อสร้า

งความเต่งตึงให้กับทรวงอกอย่างธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาเลยถึง

แม้ว่าจะอายุมากขึ้น แต่ก็ยังเต่งตึงเหมือนเดิม ทำให้ดูเป็นธรรมชาติเสมอวิธีการปลูกถ่า

ยไขมันโดยทั่วไปนั้น ทำมาจากการเก็บไขมันที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ทำให้เซลล์ไขมัน

ไมได้รับการพัฒนาและเสียหายไป ทำให้ถึงแม้ว่าจะปลูกถ่ายแล้ว แต่ก็เจริญเติบโตได้ไ

ม่ดีHarvestjet 2 เป็นการปลูกถ่ายไขมันที่พัฒนามาแล้วให้เซลล์ไขมันได้รับการทำลาย

น้อยที่สุด ด้วยการใช้วิธีWaterjet ซึ่งกักเก็บเซลล์ไขมันและกรองสองชั้นด้วยฟิลเตอร์

ทำให้กำจัด freeoil ซึ่งเป็นเนื้อใยที่จะรบกวนการเจริญเติบโตของเซลล์ออกไป

ทำให้เหลือเพียงเซลล์ไขมันบริสุทธิ์จริงๆ จึงเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลลัพธ์ดีมาก

เหมือนกับหน้าอกของตัวเองจริงๆไม่ใช่ของเทียม
การปลู กถ่ายเซลล์ไขมันทรวงอก
 

โดยการใช้ไขมันที่ตัวเองไม่ต้องการในบริเวณต้นขาหรือหน้าท้อง มาปลูกถ่ายเพื่อสร้างความเต่งตึงให้กับทรวงอกอย่างธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาเลยถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้น แต่ก็ยังเต่งตึงเหมือนเดิม ทำให้ดูเป็นธรรมชาติเสมอวิธีการปลูกถ่า

ยไขมันโดยทั่วไปนั้น ทำมาจากการเก็บไขมันที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ทำให้เซลล์ไขมันไมได้รับการพัฒนาและเสียหายไป ทำให้ถึงแม้ว่าจะปลูกถ่ายแล้ว แต่ก็เจริญเติบโตได้ไม่ดีHarvestjet 2 เป็นการปลูกถ่ายไขมันที่พัฒนามาแล้วให้เซลล์ไขมันได้รับการทำลาย

น้อยที่สุด ด้วยการใช้วิธีWaterjet ซึ่งกักเก็บเซลล์ไขมันและกรองสองชั้นด้วยฟิลเตอร์ทำให้กำจัด freeoil ซึ่งเป็นเนื้อใยที่จะรบกวนการเจริญเติบโตของเซลล์ออกไปทำให้เหลือเพียงเซลล์ไขมันบริสุทธิ์จริงๆ จึงเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลลัพธ์ดีมาก

เพื่อการเจริญเติบโตของเซลล์ปลูกถ่ายที่สูงขึ้น และวอลุ่มที่สูงขึ้น
ฝีมือและความพยายามของFRESH

ซึ่งเพิ่มการปลูกถ่ายให้สูงสุด

Harvest-jet2

ที่ FRESH นั้น เราแตกต่าง
ตั้งแต่การเก็บไขมัน!

คือเครื่องมือล้ำสมัยที่พัฒนามาเพื่อป้องการการเจริ

ญเติบโตช้าหรือการทำลายของเซลล์ไขมันด้วยวิธี

Waterjet ใช้เก็บไขมันแล้วรักษาไม่ให้ถูกทำลาย

โดยกรอกสองชั้นแล้วกำจัด free oil ซึ่งจะไปรบกวนก

ารเจริญเติบโตของเซลล์ปลูกถ่าย จากนั้นฉีดปลูกถ่ายสู่ผิวหนังด้วยวิธีสามชั้น แต่ละชั้นในปริมาณเท่าๆ กัน

PRP (เลือดของตัวเอง)

เพิ่มอัตราการปลูกถ่ายมากกว่าการเพิ่ม
ปัจจัยการเจริญเติบโต

ในพลาสมา PRP นั้นเต็มไปด้วยสารเติบโต เช่น

ไซโตไคน์, PDGF, TGF-B1, VEGF, IGF จึงมีผลดีในกา

รช่วยงอกขยายเซลล์, สร้างคอลลาเจน, สร้างกรด

ไฮยาลูรอนิค, การรักษาแผล ซึ่งช่วยการฟื้นฟูสภ

าพผิวได้ดีมาก จึงทำให้ช่วยการเจริญเติบโตขอ

งเซลล์ปลูกถ่ายดีขึ้น

สเต็มเซลล์

ใช้สเต็มเซลล์จึงทำให้ระยะ
เวลาการคงอยู่ตัวยาวนานขึ้น

ที่ FRESH  เราทำการวิจัยเกี่ยวกับการศัลยกรรมสเต็มเซลล์ไขมันเพื่อให้ระยะเวลาคงตัวยาวนานที่สุดการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของ FRESH ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ อีกทั้งได้รับ Class II ในประเทศเกาหลี สำหรับระบบการแยกเซลล์ TGI ซึ่งทำให้เราดำเนินการศัลยกรรมสเต็มเซลล์ไขมันที่ดีที่สุดอยู่ในปัจจุบันน

การปลูกถ่ายเซลล์ไขมันท

รวงอก ที่มีเฉพาะที่ FRESH


ใช้วิธี 2way ในการปลูกถ่ายไขมันทรวงอกโดยเว้นช่วงระบบเส้นใยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนี่เป็นวิธีการศัลยกรรมปลูกถ่ายเซลล์ไขมันทรวงอกที่พัฒนามากที่สุดผ่านการวิจัยมาหลายปีการปลูกถ่ายเซลล์ไขมันทรวงอก  FRESH นอกจากจะเพิ่มวอลุ่มให้กับหน้าอกแล้ว ยังสามารถดูดไขมันจากส่วนที่ไม่ต้องการ เช่น หน้าท้อง ต้นขา ออะไปได้ด้วย เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย

1. การตรวจก่อนศัลยกรรมอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจหลังจากศัลยกรรมเสร็จแล้ว

ที่ FRESH

เราใช้เครื่องอุลตร้าซาวน์ล้ำสมัยในการตรวจเพื่อรับคำปรึกษาทั้งก่อนศัลยกรรมและหลังศัลยกรรมก่อนจะได้รับการศัลยกรรมเราจะตรวจสภาพทรวงอกของลูกค้าเพื่อค้นว่ามีเนื้องอกหรือก้อนในทรวงอกหรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากศัลยกรรมแล้ว 3 เดือน เราจะตรวจว่าเซลล์ที่ปลูกถ่ายเจริญเติบโตดีหรือไม่ แล้วเช็คว่ามี ซีสต์น้ำมัน หรือ เซลล์ที่ตายแล้ว จากนั้นจะตัดสินใจว่าจะทำการศัลยกรรมครั้งที่สองต่อไหม

2. การปลูกถ่ายไขมันทรวงอก Double Up

วิธีการดูดไขมันที่แตกต่าง!


ใช้วิธี 2way ในการปลูกถ่ายไขมันทรวงอกโดยเว้นช่วงระบบ เส้นใยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด นี่เป็นวิธีการศัลยกรรมปลูกถ่ายเซลล์ไขมันทรวงอกที่พัฒนามากที่สุดผ่านการวิจัยมาหลายปี
3. การรักษาหลังจากผ่าตัดอวัยวะเทียม

FRESH ให้การรักษาและคำปรึกษาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะฟื้นตัวได้เร็วในเวลาอันสั้น

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมไขมันทีมแพทย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและประสบการณ์

FRESHเตรียมพร้อมด้วยเครื่องมือนำสมัย และระ บบที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อการรักษาที่ดีที่สุดแก่ท่าน รวมถึงความสามารถและประสบการณ์อันเต็มเปี่ยม ทีมแพทย์ของเรามีงานวิจัยอยู่เสมอเพื่อที่จะ พัฒนาเป็ นโรงพยาบาลศัลยกรรมไขมันผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด

text

การตรวจก่อนศัลยกรรม
อย่างละเอียด รวมถึงการตรวจ
หลังจากศัลยกรรมเสร็จแล้ว


ที่ FRESH เราใช้เครื่องอุลตร้าซาวน์ล้ำสมัย
ในการตรวจเพื่อรับคำปรึกษาทั้งก่อนศัล
ยกรรมและหลังศัลยกรรมก่อนจะ ได้รับการศัลยกรรม
เราจะตรวจสภาพทรวง อกของลูกค้าเพื่อค้นว่า
มีเนื้องอกห รือก้อนในทรวงอกหรือไม่เ พื่อเป็
นการป้องกันอาการข้างเ
คียงที่อาจเกิดขึ้น
รการปลูกถ่ายเซลล
้์ไขมันทรวงอก
Double Up:


ใช้วิธี 2way ในการปลูกถ่ายไขมันทรวงอกโดยเว้น
ช่วงระบบเส้นใยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
นี่เป็นวิธีการศัลยกรรมปลูกถ่ายเซลล์ไขมันทรว
งอกที่พัฒนามากที่สุดผ่านการวิจัยมาหลายป

text

การดูแลรักษารูปร่างที่เป็นระ
บบหลังจากการศัลยกรรม


การดูแลนั้นจะต่างไปตามรูปแบบของการศัลยกรรม
ที่ท่านได้รับ ทั้งในเรื่องของเวลาและระยะ FRESH
มีการให้บริการดูแลรักษาให้อาการข้างเคียงนั้นบรรเ
ทาน้อยที่สุด อีกทั้งช่วยให้ระบบร่างกายฟื้นตั
วเร็วในเวลาอันสั้น
ประสบการณ์อันมาก
ล้นของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชา
ญการผ่าตัดไขมัน:


FRESHเตรียมพร้อมด้วยเครื่องมือนำสมัย
และระบบที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อการรักษา
ที่ดีที่สุดแก่ท่าน รวมถึงความสามารถและประส
บการณ์ อันเต็มเปี่ยม ทีมแพทย์ของเรามีง
านวิจัยอยู่เสมอเ พื่อที่จะพัฒนาเป็นโรงพย
าบาลศัลยกรรม ไขมันผู้เชี่ยวชา
ญที่ดีที่สุด

CASE 1.
ผู้ที่ต้องการความนุ่มนิ่มและรูปร่างทรวงอกที่เป็นธรรมชาต

CASE 2.
ผู้ที่ไม่ชอบอวัยวะเทียม

CASE 3.
ผู้ที่ต้องการฟื้นตัวเร็วหลังจากการศัลยกรรม

CASE 4.
ผู้ที่เหนือหน้าอกมีความไม่สมดุลกัน

CASE 5.
แก้ไขทรวงอกที่ดูไม่เป็นธรรมชาติหลังจากได้รับอวัยวะเทียมให้ดูมีวอลุ่มมากขึ้น

CASE 6.
ผู้ที่ไม่อยากมีรอยหลงเหลือจากการศัลยกรรม


รูปก่อนหลัง


การปลู กถ่ายเซลล์ไขมันทรวงอกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์