Logger Script

 

ไม่ใช่เพียงแค่การดูดไขมันทิ้งเท่านั้น แต่ทำให้เรือนร่างสวยเป็นธรรมชาติด้วย

FRESH ตรวจเช็คสภาพความเต่งตึงของผิวของลูกค้าแต่ละท่านอย่างละเอียดด้

วยอุลตร้าซาวน์ จากนั้นสำรวจลักษณะความมีมิติของชั้นไขมัน แล้วดูดไขมันอย่

างเชี่ยวชาญและปลอดภัย เป็นการศัลยกรรมที่ดูดไขมันบางส่วนที่ต้องการอย่า

งเหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่อาจจะดูโดยรวมว่าผอมแล้ว แต่บางส่วนมีเนื้อเยอะอยู่

ใช้วิธีฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือวางยาสลบ ทำให้ได้รับการศัลยกรรมที่รวดเร็วและง่าย

ดูดไขมันแบบมินิ หรือที่เรียกกันว่า ดูดไขมันเฉพาะส่วน จะช่วยให้คุณลดส่วนที่แม้ว่า

ไดเอ็ทหรืออกกำลังกายก็ลดลงยาก

 

ไม่ใช่เพียงแค่การดูดไขมันทิ้งเท่านั้น แต่ทำให้เรือนร่างสวยเป็นธรรมชาติด้วยFRESH ตรวจเช็คสภาพความเต่งตึงของผิวของลูกค้าแต่ละท่านอย่างละเอียดด้วยอุลตร้าซาวน์ จากนั้นสำรวจลักษณะความมีมิติของชั้นไขมัน แล้วดูดไขมันอย่างเชี่ยวชาญและปลอดภัย เป็นการศัลยกรรมที่ดูดไขมันบางส่วนที่ต้องการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่อาจจะดูโดยรวมว่าผอมแล้ว แต่บางส่วนมีเนื้อเยอะอยู่ ใช้วิธีฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือวางยาสลบ ทำให้ได้รับการศัลยกรรมที่รวดเร็วและง่าย ดูดไขมันแบบมินิ หรือที่เรียกกันว่า ดูดไขมันเฉพาะส่วน จะช่วยให้คุณลดส่วนที่แม้ว่าไดเอ็ทหรืออกกำลังกายก็ลดลงยาก

การดูดไขมันมินิ

ซึ่งมีเฉพาะที่ FRESH


ลำดับการดูดไขมันไม่ต่างจากการดูดไขมันแบบทั่วไป แต่ใช้เวลาน้อยลง ในบริเวณที่น้อยลง อีกทั้งการฟื้นตัวและค่าใช้ข่ายก็น้อยลงด้วย

หน้าท้อง

หน้าท้องส่วนบน,

หน้าท้องส่วนล่าง,

เนื้อพุงด้านข้าง

แขน/เนื้อต้นแขน

เนื้อใต้ต้นแขนที่ยื่นออกมา,

เนื้อย้อยใต้แขน

ต้นขา

เนื้อต้นขาด้านหน้าที่ยื่นออกมา, เนื้อที่ยื่นออกมาด้านข้างต้นขา, ฮิพไลน์ใต้ก้น, เนื้อด้านในต้นขา, เนื้อด้านในเข่า

รักแร้

สภาพเต้านมเกิน,

V Lineด้านหลังรักแร้

ข้อดีิ ของดูดไขมันมินิ

วิธีการดูแลรักษาหลังศัลยกรรม

ที่เหมาะสมแต่ละรูปแบบิ


FRESH ช่วยดูแลรักษาภายหลังได้รับการผ่าตัดด้วยระบบที่ทันสมัย ทำให้เวลาการฟื้นตัวเร็วขึ้นลดอาการปวดบวม และดูแลรอย รวมถึงระบบไหลเวียนเลือด


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์