Logger Script

 

สร้างเรียวขาสวยด้วยความปลอดภัยและแม่นยำ / FRESH Doublock

พัฒนาวิธีที่ดีกว่าการตัดกล้ามเนื้อ หรือหยุดเส้นประสาท หน่วยเดียวของก ารสร้างเรียวขา

ในวิธีอื่นๆ Doublock คือการหยุดเส้นประสาทช่วงน่องขาทั้งด้านในและนอก โดยใช้เครื่องมื

อที่พัฒนาด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นเทคนิคไฮเทคที่หยุดเส้นประ

สาทได้หมด ผ่าตัดด้วยความละเอียดอ่อนแทบจะไม่เห็นรอยเข็มเลย ทำให้ไม่มีรอยเหลืออีกทั้ง

ไม่มีการบวมกล้ามเนื้อ เกิดอาการปวดบวมน้อยมากอีกทั้งสามารถลดขนาดได้ทั่วให้ขาดูสวยเป็นธรรมชาติน่ามอง

 

สร้างเรียวขาสวยด้วยความปลอดภัยและแม่นยำ / FRESH Doublock พัฒนาวิธีที่ดีกว่าการตัดกล้ามเนื้อ หรือหยุดเส้นประสาท หน่วยเดียวของการสร้างเรียวขาในวิธีอื่นๆ Doublock คือการหยุดเส้นประสาทช่วงน่องขาทั้งด้านในและนอก โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นเทคนิคไฮเทคที่หยุดเส้นประสาทได้หมด ผ่าตัดด้วยความละเอียดอ่อนแทบจะไม่เห็นรอยเข็มเลย ทำให้ไม่มีรอยเหลือ อีกทั้งไม่มีการบวมกล้ามเนื้อ เกิดอาการปวดบวมน้อยมาก อีกทั้งสามารถลดขนาดได้ทั่ว ให้ขาดูสวยเป็นธรรมชาติน่ามอง

ข้อด ของการจัดเรียวขวาด้วยวิธี Doublock ที่ FRESH


แก้ที่กล้ามเนื้อน่องขาให้สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดเนื้อน่องขายื่น

ใช้เครื่องเทคนิคของ FRESH คือ Doublock ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ล่าสุดลดอาการเสื่อมหลังศัลยกรรม

ท่านประทานแพทย์ของเราเป็นผู้ลงมือรักษาเอง จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย

มีรอยเข็มน้อยมากจึงทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันทีหลังจากศัลยกรรมด้วยเวลาศัลยกรรมที่สั้นมาก (20-40นาที)

จึงทำให้วางยาชาได้ปลอดภัยไร้กังวล อีกทั้งมีอาการเจ็บปวดน้อยมาก

ผลลัพธ์กึ่งถาวร

ครั้งแรก รักษาผลลัพธ์กึ่งถาวร

ให้คงอยู่น่าพึงพอใจ

ลดอาการเสื่อมหลังศัลยกรรม

วิธีการศัลยกรรม doublock

ซึ่งหยุดเส้นประสาทสองชั้น

ไม่มีรอยหลงเหลือ

เพราะว่าไม่ใช้เครื่องผ่า จึงไม่เกิดรอย

อีกทั้งแทบจะไม่เจ็บด้วย

ศัลยกรรมเสร็จปั๊บ

ก้ใช้ชีวิตปกติได้ทันท

เพราะเป็นการศัลยกรรมง่ายและเร็ว

จึงกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทันท

ดีไซน์ที่สวยงาม

การศัลยกรรมให้เข้ากับช่วงเหนือ,

ล่าง,ใน, นอกของกล้ามเนื้อน่อง

ลำดับขั้นตอนการสร้างเรียวขาสวย

รูปแบบดีไซน์

แล้วแต่ลักษระของน่องขาของแต่ละคน

การฉีดยาชา

ฉีดแค่บริเวณเดียวก็ได

การระงัยประสาท

ใช้เครื่องมือละเอียดในการหยุดเส้นประสาทกำลัง โดยไม่ทำอันตรายต่อกล้ามเนื้อ

เก็บงาน

Dressing อย่างสั้นๆ

แล้วเป็นอันเรียบร้อย

สร้างเรียวขาอันเพอร์เฟ็กต
การศัลยกรรมจำกัดชื้นเนื้อน่องขาของ FRESH

ช่วงก้อนเนื้อขาที่ถูกพัฒนาเป็นกล้ามเนื้อ รวมไปถึงก้อนเนื้อที่เต็มไปด้วยไขมัน ทำให้ขาดูหนาเตอะ FRESH ศัลยกรรมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยพิจารณาลักษณะก้อนเนื้อของลูกค้าแต่ละบุคคล

การศัลยกรรมที่เข้ากับ

ลักษณะของสภาพเนื้อแต่ละคน


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์