Logger Script

 


Hip Up คือการปลูกถ่ายไขมันจากเซลล์ของตัวเองซึ่งไม่ใช่อวัยวะเทียม

พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่พัฒนามาดีเยี่ยม ดูดกำจัดไขมันบริเวณช่วงล่า

งของร่างกาย รวมถึงพุงด้านข้าง/ข้างต้นขา/ฝั่งในต้นขา/ก้น เพื่อสร้างทรวดทรง S Line

จากนั้นฉีดเข้าในช่วงก้นเพื่อให้ได้ทรงก้นที่สวยงามเด้งกระชับ

 

Hip Up คือการปลูกถ่ายไขมันจากเซลล์ของตัวเองซึ่งไม่ใช่อวัยวะเทียม พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่พัฒนามาดีเยี่ยม ดูดกำจัดไขมันบริเวณช่วงล่างของร่างกาย รวมถึงพุงด้านข้าง/ข้างต้นขา/ฝั่งในต้นขา/ก้น เพื่อสร้างทรวดทรง S Line จากนั้นฉีดเข้าในช่วงก้นเพื่อให้ได้ทรงก้นที่สวยงามเด้งกระชับ

ศัลยกรรม Hip Up

ด้วยเซลล์ไขมันของตัว

เองเฉพาะที่ FRESH


FRESH มีประสบการณ์ในการศัลยกรรมไขมันมามาก ในการสร้างทรวดทรงนั้น เราพิจารณาอย่างดีว่าส่วนไหนควรดูดไขมัน ส่วนไหนไม่ควร จึงสามารถสร้างทรวดทรงองเอวให้สวยที่สุดแก่ลูกค้า

บริเวณศัลยกรรม Hip Up

กรณีที่ควรได้รับ

การศัลยกรรม Hip Up

คนที่มีหุ่นกลมและอยากได้ S Line

กรณีที่ขาดูเล็กเพราะก้นหย่อนย้อย

กรณีที่หุ่นดูหนาเตอะเพราะไขมันบริเวณก้นข้างพุงและต้นขาเยอะไปหมด

กรณีที่ต้องการยกกระชับวอลุ่มให้ก้นเป๊ะ


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์