Logger Script

ผลลัพธ์ของการศัลยกรรมแบบไม่มีแผล678ยึดติดแบบธรรมชาติ

ที่เดียวของ FRESH การศัลยกรรมแบบไม่มีแผล678ยึดติดแบบธรรมชาต

ผู้ที่ควรได้รับ การศัลยกรรมแบบไม่มีแผล678ยึดติดแบบธรรมชาติ

 ผู้ที่มีผิวบางและไขมันบริเวณดวงตาน้อย

 ผู้ที่เคยศัลยกรรมตามาก่อนแล้วยังเหลือแผลหรือมีตาไม่เท่ากัน

 ผู้ที่อยากได้ตาสองชั้นแบบเป็นธรรมชาติ

 ผู้ที่บางครั้งมีตาสองชั้น บางครั้งก็ชั้นเดียว

 ผู้ที่กลัวการผ่าตัดตาสองชั้น

ผลลัพธ์ของการศัลยกรรมแบบไม่มีแผล678ยึดติดแบบธรรมชาติ

vline_imgเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์