Logger Script

ระยะเวลาการผ่าตัดซ่อมแซมตา

การศัลยกรรมซ่อมดวงตานั้นคือการปรับผลลัพธ์ที่เคยทำมาอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและมีควา

มซับซ้อนมากพอสมควรเพราะว่าแต่ละคนมีรูปทรงดวงตาที่ต่างกัน ความยาวทั้งสองชั้นก็ต่

างเช่นกันสำคัญมากที่จะได้รับคำปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพผิวและระดับของการยึดติดของระบบที่เกิดจากการ

ศัลยกรรมที่ได้รับมาก่อนและยิ่งไปกว่านั้นคือสำคัญมากที่ต้องเลือกวิธีการศัลยกรรมให้เข้ากับตาของลูกค้า

เพื่อสร้างอิมเมจให้เหมาะสม ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม!FRESH มีประสบการณืในการผ่าตัดตามามากราย

จึงมั่นใจที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ!


รูปก่อนหลัง


การศัลยกรรมซ่อมดวงตาเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์