Logger Script

 

ไม่ว่าจะมองในมุมไหน ทั้ง 360 องศา ก็ดูเป็นธรรมชาติ และดูมีมิติสวยลูกค้าแต่ละคนมี

ความต้องการรูปร่างทรงจมูกที่ต่างกัน ดังนั้นการได้รับศัลยกรรมก็ต่างออกไปด้วยควรไ

ด้รับคำปรึกษาให้เหมาะสม การที่จะสร้างรูปทรงจมูกที่สวยงามและเป็นธรรมชาตจะต้อง

ให้เข้ากับมิติของใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาต เริ่มจากหัวจมูกไล่มาจากหน้าผากจนถึงเส้น

ดั้งและจมูกที่งุ้มเป็นข้อ ขนาดปลายจมูก รวมถึงความยาวของจมูกจนถึงปลายจมูกเลือก

ประเภทของอวัยวะปลอมที่เข้ากับลักษณะผิว หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของลูกค้าเอง

โดยแบ่งออกเป็นอวัยวะในระบบของตัวเอง และ อวัยวะเทียม จากนั้นจึงสามารถสร้างรูปร่า

งจมูกที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุด

 

ไม่ว่าจะมองในมุมไหน ทั้ง 360 องศา ก็ดูเป็นธรรมชาติ และดูมีมิติสวยลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการรูปร่างทรงจมูกที่ต่างกัน ดังนั้นการได้รับศัลยกรรมก็ต่างออกไปด้วยควรได้รับคำปรึกษาให้เหมาะสม การที่จะสร้างรูปทรงจมูกที่สวยงามและเป็นธรรมชาตจะต้องให้เข้ากับมิติของใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาต เริ่มจากหัวจมูกไล่มาจากหน้าผากจนถึงเส้นดั้งและจมูกที่งุ้มเป็นข้อ ขนาดปลายจมูก รวมถึงความยาวของจมูกจนถึงปลายจมูกเลือกประเภทของอวัยวะปลอมที่เข้ากับลักษณะผิว หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของลูกค้าเอง โดยแบ่งออกเป็นอวัยวะในระบบของตัวเอง และ อวัยวะเทียม จากนั้นจึงสามารถสร้างรูปร่างจมูกที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุด

ถ้าต้องการเปลี่ยนลุคดั้งแหมบ
จมูกแบน


ถ้าอยากแก้ให้จมูกแบน ดั้งแหมบ ให้ใบหน้าสวยและมีมิติมากขึ้น

นี่คือการศัลยกรรมที่ทำให้ลุคดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมจมูกโด่ง

ผู้ที่มีจมูกเล็กแ
ละแบน

ผู้ที่มีดั้งแหมบ

ผู้ที่มีปลายจมู
กบานโต

สร้างรูปทรงจมูกที่สวยงามแหลมคม
ปลายจมูกโต


จัดแต่งทรงกระดูกของสันจมูกที่หนาเตอะให้ดูเรียบร้อยเพื่อสร้างลุคที่ดูอ่อนโยน

ผู้ผู้ที่มีส่วนยื่นออกม
ากลางจมูก

ผู้ที่มีกระดูกอ่อนสัน
จมูกที่เชิดออกมา

ผู้ที่ต้องการรูปทรง
จมูกที่ดูเฉิดฉายแล
ะอ่อนโยน