Logger Script

 

ไม่ว่าจะมองในมุมไหน ทั้ง 360 องศา ก็ดูเป็นธรรมชาติ และดูมีมิติสวยลูกค้าแต่ละคนมี

ความต้องการรูปร่างทรงจมูกที่ต่างกัน ดังนั้นการได้รับศัลยกรรมก็ต่างออกไปด้วยควรไ

ด้รับคำปรึกษาให้เหมาะสม การที่จะสร้างรูปทรงจมูกที่สวยงามและเป็นธรรมชาตจะต้อง

ให้เข้ากับมิติของใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาต เริ่มจากหัวจมูกไล่มาจากหน้าผากจนถึงเส้น

ดั้งและจมูกที่งุ้มเป็นข้อ ขนาดปลายจมูก รวมถึงความยาวของจมูกจนถึงปลายจมูกเลือก

ประเภทของอวัยวะปลอมที่เข้ากับลักษณะผิว หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของลูกค้าเอง

โดยแบ่งออกเป็นอวัยวะในระบบของตัวเอง และ อวัยวะเทียม จากนั้นจึงสามารถสร้างรูปร่า

งจมูกที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุด

 

ไม่ว่าจะมองในมุมไหน ทั้ง 360 องศา ก็ดูเป็นธรรมชาติ และดูมีมิติสวยลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการรูปร่างทรงจมูกที่ต่างกัน ดังนั้นการได้รับศัลยกรรมก็ต่างออกไปด้วยควรได้รับคำปรึกษาให้เหมาะสม การที่จะสร้างรูปทรงจมูกที่สวยงามและเป็นธรรมชาตจะต้องให้เข้ากับมิติของใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาต เริ่มจากหัวจมูกไล่มาจากหน้าผากจนถึงเส้นดั้งและจมูกที่งุ้มเป็นข้อ ขนาดปลายจมูก รวมถึงความยาวของจมูกจนถึงปลายจมูกเลือกประเภทของอวัยวะปลอมที่เข้ากับลักษณะผิว หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของลูกค้าเอง โดยแบ่งออกเป็นอวัยวะในระบบของตัวเอง และ อวัยวะเทียม จากนั้นจึงสามารถสร้างรูปร่างจมูกที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุด

ถ้าต้องการเปลี่ยนลุคดั้งแหมบ
จมูกแบน


ถ้าอยากแก้ให้จมูกแบน ดั้งแหมบ ให้ใบหน้าสวยและมีมิติมากขึ้น

นี่คือการศัลยกรรมที่ทำให้ลุคดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมจมูกโด่ง

ผู้ที่มีจมูกเล็กแ
ละแบน

ผู้ที่มีดั้งแหมบ

ผู้ที่มีปลายจมู
กบานโต

สร้างรูปทรงจมูกที่สวยงามแหลมคม
ปลายจมูกโต


จัดแต่งทรงกระดูกของสันจมูกที่หนาเตอะให้ดูเรียบร้อยเพื่อสร้างลุคที่ดูอ่อนโยน

ผู้ผู้ที่มีส่วนยื่นออกม
ากลางจมูก

ผู้ที่มีกระดูกอ่อนสัน
จมูกที่เชิดออกมา

ผู้ที่ต้องการรูปทรง
จมูกที่ดูเฉิดฉายแล
ะอ่อนโยน

เป๊ะตั้งแต่ผิวภายในจนถึงรูปร่างข้างๆ
เส้นดั้ง


นอกจากเส้นที่มองเห็นภายนอกแล้ว

เราพิจารณาไปจนถึงด้านในเพื่อให้ได้จมูกที่ปรารถนา

ผู้ที่มีสันจมูกและปล
ายจมูกเบี้ยวไปข้าง

ผู้ที่หายใจไม่ค่อย
สะดวกหรือหาย
ใจติดขัด

ผู้ที่มีจมูกค่อมโค้
งเพราะเกิดการก
ระแทกภายนอก

ปรับให้ความยาวของจมูกเหมาะสมกับใบหน้า
จมูกยาว / จมูกลูกศร


คำนึงถึงอัตราส่วนโดยรวมของใบหน้า

และเลือกขนาดความยาวของจมูกให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน

ผู้ที่มีจมูกยาวเกิน
ไปเมื่อเทียบบน
ใบหน้า

ผู้ที่มีปลายจมูกห้
อยต่ำลง

ผู้ที่มีปลายจมูก
แหลมคม

ให้ดูสวยสง่ายิ่งขึ้น
จมูกสั้น / จมูกปลายเชิด


คำนึงถึงอัตราส่วนโดยรวมบนใบหน้าของแต่ละท่าน แล้วเลือกพัฒนาบริเวณที่ทำให้สวยขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ให้เป็นจมูกที่สวยและสง่างาม

ผู้ที่มีจมูกสั้นแล
ะดั้งแหมบ

ผู้ที่มีรูจมูกบาน

ผู้ที่กังวลเรื่องของ
ความยาวจมูก

ปรับบริเวณปลายจมูกที่ดูไม่สวย
จมูกหนาและแบน


เปลี่ยนจากจมูกที่ดูหนาเตอะและแบนให้เหมาะกับใบหน้า

ให้กลายเป็นจมูกสวยงาม

ผู้ที่มีปลายจมูกบาน

ผู้ที่ปลายจมูกดูหนา

ผู้ที่มีปลายจมูกบานก
ว้างมากกว่าสันจมูก

ถ้าเกิดไม่สะดวกศัลยกรรม
MISKO


คือการศัลยกรรมที่ง่ายและรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มความยาวให้กับจมูกหรือทำให้จมูกดูโด่งขึ้นโดยใช้ หลักของแรงดัน Scaffolder

ผู้ที่ไม่มีเวลาศัล
ยกรรม

ผู้ที่มีความกลัวกา
รศัลยกรรม

ผู้ที่ไม่ชอบอวัย
วะเทียม


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์