Logger Script

หลักการการใช้งาน

ทฟิลเลอร์เป็นการฉีดเพิ่มสารให้กับผิวรวม
ถึงกรดไฮยาลูรอนิค

บริเวณที่มีประสิทฑิผล

ลบรอยเหี่ยวย่น ปรับจมูก ริมฝีปาก
หน้าผาก รวมถึงรอยย่นรอบริมฝีปาก
ใต้ตา ถุงใต้ตา คางและแก้ม

คุณลักษณะพิเศษของ
ฟิลเลอร์


ใช้เวลาสั้นมากเพียงแค่
10นาทีแต่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปล
งของลุคได้เลย อีกทั้งไม่เหลือรอยห
รือการบวม ใช้ชีวิตปกติได้ทันท

ประเภทของฟิลเลอร์

ฟิลเลอร์แบ่งออกเป็นกรดไฮยาลูรอนิก และ แคลเซียมขึ้นอยู่กับระยะการคงตัว

ความปลอดภัย และสภาพผิว จึงต้องเลือกฟิลเลอร์ให้เหมาะสมกับตัวเอง

PCL ส่วนประกอบ ฟิลเลอร์

สี่ช่วงเวลา

ระยะการคงตัว : 2 ปีขึ้นไป

ก่อนหน้านี้มีประเด็นของการฉีดฟิลเลอร์ในเรื่องของความไม่ปลอดภัยและระยะเวลาการอยู่ตัวPCLส่วนประกอบ – ทำให้รักษาวอลุ่มได้ทั่วอีกทั้งอยู่ตัวภายในร่างกายอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับระบบส่วนประกอบ PCL  จึงสามารถอยู่ตัวได้ถึง 1-4ปีเลยคอลลาเจนช่วยเพิ่มความเต่งตึงให้กับผิวจากด้านใน อีกทั้งรักษาคงตัวได้นานแม้หลังจากฉีดแล้ว

ฟิลเลอร์แบบ สามช่วงเวลา

ระยะเวลาคงตัว : น้อยกว่า 1-1ปีครึ่ง

ส่วนประกอบหลัก - Calcium hydroxyapatite (CaHA)ต่างจาก HA ฟิลเลอร์เพราะมีความแข็งเพราะเป็นส่วนประกอบของกระดูก– ทำให้ได้วอลุ่มที่เป๊ะยิ่งขึ้นสามารถทำให้ผู้ที่มีหน้าเหี่ยวย่นเพราะความแก่ชรามีความสุขมากขึ้น

ฟิลเลอร์กรดไฮยาลอรูนิค

สองสมัย

ฟิลเลอร์ที่ใช้กรดไฮยาลอรูนิคเพื่อเพิ่มความเต่งตึงและความนุ่มนวลในแต่ละจุดของร่างกายมีความปลอดภัยสูงมาก อีกทั้งสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายทันที จึงทำให้วอลุ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากศัลยกรรมแต่เวลาผ่านไป 6เดือน หรือ 1 ปี ก็จะผลลัพธ์ต่ำลง

ฟิลเลอร์กรดไฮยาลอรูนิค

หนึ่งสมัย

ระยะเวลาการคงตัว : 3-6เดือน

“ไจด้อม” เป็นหนึ่งในส่วนผสมสกัดคอลลาเจนจากหนังวัวเล็กสามารถเห็นความเต่งตึ่งได้ภายในเวลาอันสั้นแต่ว่ามีข้อเสียคือจะเห็นได้เลยทันทีซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาตหนึ่งเดือนก่อนฉีด ต้องเช็คก่อนว่าแพ้หรือไมฟิลเลอร์ที่ไม่ใช้แล้วในสมัยนี้่ิ

บริเวณที่รับการฉีด ฟิลเลอร์

imagesเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์