Logger Script

หลังจากศัลยกรรมแล้วสามารถฟ ื้นตัวมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วมาก


การดูแลฟื้นตัว


วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา ระยะห่าง รวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะได้รับการฟื้นตัว ดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ราคาแพง แต่ว่าการดูแลรักษาฟื้นตัวไม่ดีทำให้ผลลัพธ์แย่ลง แม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆ สั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใช้วัสดุเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นจึงสำคัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลังแม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆ สั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใช้วัสดุเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นจึงสำคัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลัง

ลำดับขึ้นตอนการดูแล

หลังจากศัลยกรรม


ลำดับขึ้นตอนการดูแล หลังจากศัลยกรรม!หลังจากศัลยกรรมเสร็จ ต้องดูแลทันที สำคัญที่สุด

การดูแลผิวหลังจากศัลยกรรม


โปรแกรมรักษาผิวหน้าที่ไม่ได้ผ่านการล้างหลังจากศัลยกรรม ทำให้ผิวแตกหรือเป็นรอย


ปกติในการศัลยกรรมนั้นเราฆ่าเชื้อบริเวณด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างจำพวกเบตาดีน นั่นคือสาเหตุที่ผิวได้รับการทำลาย ทำให้แห้ง อีกทั้งเกิดรอยขลุยต่างๆ แต่ก็ห้ามล้างหน้าหรือทาครีมเพราะจะอันตรายต่อรอยแผล ดังนั้นจึงจำเป็นได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รู้ถึงจุดเด่นของลักษณะผิวและแผลต่างๆ FRESH เชี่ยวชาญถึงบริเวณที่รับการศัลยกรรม รวมถึงบริเวณที่ต้องได้รับการดูแลรักษา เราจึงสามารถดูแลผิวทั้งการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมถึงการเพิ่มความชุ่มชิ้น คลีนซิ่ง ให้อย่างปลอดภัยสมกับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การดูแลอาการบวม รอยรู

หลังจากทำศัลยกรรม


การให้ยา หรือฉีดยา รวมถึงโปรแกรมให้คำปรึกษาเพื่อดูแลผิว อาการบวม รอยรูต่างๆ หลังจากศัลยกรรมแล้ว เพื่อให้ผิวกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม และใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น


Lymph Massage บริเวณที่ศัลยกรรม จากนั้นลงยาที่  บริเวณได้รับผลกระทบ


ดูแลให้รอยหรือรูต่างๆ หายไปเร็วที่สุด


ฉีดยาหรือให้ยาเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น


ลดอาหารบวมอย่างรวดเร็วเหมาะกับผู้ที่อยากใช้ชีวิต  แบบปกติได้เร็วขึ้น


ผู้ดูแลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมหน้าอก


กรณีที่อยากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญศัลย

กรรมลำตัว


นวดกระตุ้นการทำงานน้ำเหลืองในระบบไหลเวียนของเรานั้นมีทั้งชั้นของน้ำเหลืองอยู่ ชั้นน้ำเหลืองนั้น คือส่วนที่มีของเสียกักตัวอยู่ เข้าไปสู่ระบบไหลเวียดเลือดไม่ได้ ถ้าเกิดการทำงานของชั้นนี้น้อยลง ก็จะทำให้เกิดอาหารบวมของใบหน้าและลำตัวขึ้นดังนั้น การที่จะทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น จึงต้องนวดคลึง เพื่อให้สารพิษนั้นขับออก ไม่เกิดอาการบวมหรือเป็นรอยรูต่างๆ

แนะนำให้กับบุคคลเหล่านี้!


วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา ระยะห่าง รวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออกไปด้วยดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะได้รับการฟื้นตัวดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น


การดูแล อาการบวม รอยรู


หลังจากศัลยกรรมแล้ว เกิดรอยต่างๆ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันยาก ดังนั้นจึงต้องได้รับการดูแลฟื้นตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


การดูแลด้วยกำลังคนจาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการนวดดูแลเต้านมหลังศัลยกรรม รวมถึงร่างกายในส่วนต่างๆ แก่ผู้ที่ต้องการได้รับการดูแล


การให้ยา


ให้ยาเพื่อลดอาหารบวม

ทำให้เพิ่มสารอาหารได้รวดเร็ว


การดูแลผิว


หลังจากการผ่าตัดแล้ว ไม่สามารถล้างหน้าได้ เลยต้องดูแลผิวที่ถูกทำลายจากผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากศัลยกรรมแล้วสามารถฟ
ื้นตัวมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วมาก

การดูแลฟื้นตัว
วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา
ระยะห่างรวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะ
ได้รับการฟื้นตัวดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น
มีข้อมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ราคาแพง แต่ว่าการดูแลรักษาฟื้นตัวไม่ดีทำให้ผลลัพธ์แย่ลง
แม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆสั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใช้วัสดุเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นจึงสำ
คัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลังแม้ว่าจะเป็นการศัลยกรรมง่ายๆ สั้นๆ แต่ว่าเราก็ทำได้ใ
ช้วัสดุเข้าไปในร่างกายดังนั้นจึงสำคัญมากในการรักษาฟื้นตัวภายหลัง

ลำดับขึ้นตอนการดูแล หลังจากศัลยกรรม


ลำดับขึ้นตอนการดูแล หลังจากศัลยกรรม!

หลังจากศัลยกรรมเสร็จ ต้องดูแลทันที สำคัญที่สุด

การดูแลผิวหลังจากศัลยกรรม


โปรแกรมรักษาผิวหน้าที่ไม่ได้ผ่านการล้างห

ลังจากศัลยกรรม ทำให้ผิวแตกหรือเป็นรอย

ปกติในการศัลยกรรมนั้นเราฆ่าเชื้อบริเวณด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างจำพวกเบตาดีน นั่นคือสาเหตุที่ผิวได้รับการทำลาย ทำให้แห้ง อีกทั้งเกิดรอยขลุยต่างๆ

แต่ก็ห้ามล้างหน้าหรือทาครีมเพราะจะอันตรายต่อรอยแผล ดังนั้นจึงจำเป็นได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รู้ถึงจุดเด่นของลักษณะผิว

และแผลต่างๆ FRESH เชี่ยวชาญถึงบริเวณที่รับการศัลยกรรม รวมถึงบริเวณที่ต้องได้รับการดูแลรักษา

เราจึงสามารถดูแลผิวทั้งการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมถึงการเพิ่มความชุ่มชิ้น คลีนซิ่ง

ให้อย่างปลอดภัยสมกับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การทำความสะอาดเ
ซลล์ผิวที่ตายแล้ว

SHEET MASK

HEALLITE

CLIO CELL

  • ALOE

  • CREAM MASK

  • MODELING MASK

การดูแลอาการบวม รอยรู หลังจากทำศัลยกรรม


การให้ยา หรือฉีดยา รวมถึงโปรแกรมให้คำปรึกษาเพื่อดูแลผิว อาการบวม รอยรูต่างๆ

หลังจากศัลยกรรมแล้ว เพื่อให้ผิวกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม และใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

    Lymph Massage บริเวณที่ศัลยกรรม จากนั้นลงยาที่บริเวณได้รับผลกระทบ   

    ดูแลให้รอยหรือรูต่างๆ หายไปเร็วที่สุด  

  ฉีดยาหรือให้ยาเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น  

   ลดอาหารบวมอย่างรวดเร็วเหมาะกับผู้ที่อยากใช้ชีวิตแบบปกติได้เร็วขึ้น  

    ผู้ดูแลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมหน้าอก  

    กรณีที่อยากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมลำตัว   

นวดกระตุ้นการทำงานน้ำเหลืองในระบบไหลเวียนของเรานั้นมีทั้งชั้นของน้ำเหลืองอยู่ ชั้นน้ำเหลืองนั้น คือส่วนที่มีของเสียกักตัวอยู่ เข้าไปสู่ระบบไหลเวียดเลือดไม่ได้ ถ้าเกิด
การทำงานของชั้นนี้น้อยลง ก็จะทำให้เกิดอาหารบวมของใบหน้าและลำตัวขึ้นดังนั้น
การที่จะทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น จึงต้องนวดคลึง เพื่อให้สารพิษนั้นขับออก ไม่เกิดอาการบวมหรือเป็นรอยรูต่างๆ

แนะนำให้กับบุคคลเหล่านี้!


วิธีการดูแลฟื้นตัวนั้นต่างกันไปตามรูปแบบการศัลยกรรม รวมถึงระยะเวลา ช่วงเวลา ระยะห่าง รวมถึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ต่างกันออก

ไปด้วยดังนั้นจึงสำคัญมากที่ควรจะได้รับการฟื้นตัวดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้น

การดูแล อาการบวม รอยรู


หลังจากศัลยกรรมแล้ว เกิดรอยต่างๆ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันยาก ดังนั้นจึงต้องได้รับการดูแลฟื้นตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การดูแลด้วยกำลังคนจาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการนวดดูแลเต้านมหลังศัลยกรรม รวมถึงร่างกายในส่วนต่างๆ แก่ผู้ที่ต้องการได้รับการดูแล

การให้ยา


ให้ยาเพื่อลดอาหารบวม

ทำให้เพิ่มสารอาหารได้รวดเร็ว

การดูแลผิว


หลังจากการผ่าตัดแล้ว

ไม่สามารถล้างหน้าได้ เลยต้องดูแลผิวที่ถูกทำลายจากผู้เชี่ยวชาญ


เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์