Logger Script

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story

FRESH สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม Real Story


ฉัน... 
ควรทำการผ่าตัด
แบบไหนเหรอค่ะ?

 SOLUTIONของ ดร.ฮง! 

Diamond Line ปลูกถ่ายไขมันบนใบหน้า

ศัลยกรรมตาแบบ 6,7,8

ดอลลีอาย(ฟิลเลอร์)

※ผู้อำนวยการฮงให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง

 ภาพถ่ายความคืบหน้าในการศัลยกรรม 

                    ※นี่เป็นรูปถ่ายต้นฉบับที่คนไข้จาก Fresh ได้ถ่ายรูปก่อนและหลังทำศัลยกรรมและส่งมาให้

หยุดกังวล

กับใบหน้าที่ไม่มีมิติ~

 สาเหตุที่ตัดสินใจทำศัลยกรรม?

A: ใบหน้าของฉันไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่
จึงทำให้เห็นโหนกได้ง่าย หน้าเหลี่ยมและไม่มีมิติ
ฉันเคยทำศัลยกรรมมาแล้วแต่ก็ยังไม่สวย
และมีอยู่วันหนึ่งถึงแม้ว่าจะแต่งหน้า
หรือใส่เสื้อผ้าสวยๆก็ยังดูแก ดูมีอายุอยู่ดี
เริ่มรู้สึกไม่ภูมิใจกับลักษณะของตัวเอง
จึงได้เลือกวิธีการศัลยกรรม
ฉันคิดว่าฉันคงไม่สามารถใช้ช่วงอายุ 20
ปีของฉันแบบนี้ได้ ฉันจึงตัดสินใจที่จะศัลยกรรม!
ฉันได้ค้นพบ วิธีที่ทำให้ฉันรักตัวเองมากขึ้น!